INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L.  manifesta que el domini www.iadin.com  és propietat d´ INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L. , amb CIF B-63920128, i amb domicili al Carrer Mas Casanovas núm. 27, baixos, CP 08025, de Barcelona.

 

Que INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 37780, Llibre 143, Foli B312275.

 

INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet d´ INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet d´ INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d´ INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d´ INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L .

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat d´ INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L, i seu social a Carrer Mas Casanovas núm. 27, baixos, CP 08025, de Barcelona.

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de :

Contacte & Reserves: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva consulta o gestionar la seva reserva en el nostre establiment. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni resposta a la seva consulta.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en  Carrer Mas Casanovas núm. 27, baixos, CP 08025, de Barcelona.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat d´ INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L.  Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per l´INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d´ INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L. l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d´ INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L.  

INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. INSTITUT D´ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L. poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

IADIN

C/ Mas Casanovas, 27

08025 Barcelona

Telf. 93 456 26 03.

 

info@iadin.com

linkedin.com/company/iadin

© 2020 IADIN - INSTITUT D'ASSESSORAMENT DIETÈTIC I NUTRICIONAL, S.L.
Tots els drets reservats. Powered by Facturit.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu el seu ús. Veure política de cookies